Algemene Voorwaarden

Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en alle andere geleverde diensten door Bureau Pandora.
Door het gebruik van deze website of een van onze diensten, gaat u akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn door de volgende bepalingen en voorwaarden van het gebruik. Als u het niet eens bent met enig deel van deze voorwaarden en bepalingen, verzoeken wij u om geen gebruik van onze website en diensten te maken. We behouden het recht op elk gewenst moment de algemene voorwaarden te wijzigen of te vervangen.
Vanaf hier wordt de cliënt aangesproken als client. Wanneer u een cliënt telefonisch, danwel per e-mail of sms boekt, ontstaat er een overeenkomst tussen u, de klant, en Bureau Pandora.
Deze overeenkomst is bindend tot er tot ontbinding van de overeenkomst over wordt gegaan. Enkel Bureau Pandora is gemachtigd tot directe ontbinding van de overeenkomst.

Legaal
Bureau Pandora is een legaal escortbureau en houd zich daarom strikt aan de voor haar geldende regels en wettelijke bepalingen.
Voor het gebruik maken van onze diensten dient u minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben.
Wanneer de cliënt twijfelt aan uw leeftijd en u niet in staat bent een geldig id-bewijs te tonen, behouden wij ons het recht de boeking te annuleren.
Cliënten die u boekt via Bureau Pandora zijn minimaal 21 jaar oud.

Boeking
Bureau pandora is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten of schade als gevolg van het wijzigen of annuleren van een boeking door de redenen genoemd in deze voorwaarden of enige andere reden.
Verder behoudt Bureau Pandora zich het recht om een boeking -zonder daarvoor een reden te verstrekken- af te wijzen, danwel te accepteren.
Op het moment dat Bureau Pandora een wijziging in de boeking maakt, heeft de klant te allen tijde het recht om de gewijzigde boeking kosteloos te annuleren.

Recht tot annulering
Bureau Pandora behoudt zich het recht om een geaccepteerde boeking te annuleren indien de cliënt niet op tijd op de gevraagde locatie kan zijn, doordat de locatie niet beschikbaar is, of wanneer wij de veiligheid van de cliënt in gedrag achten.
Wanneer Bureau Pandora een boeking annuleert of wijzigt nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de klant.

Recht tot annulering voor de klant
De klant heeft het recht om binnen 24 uur voor de geplande datum de boeking kosteloos te annuleren.
Wanneer er na minder dan 24 uur voor de geplande datum tot annulering wordt overgegaan, kan Bureau Pandora het gehele bedrag in rekening brengen bij de klant.
Als de klant niet aanwezig is op de afgesproken locatie, op de datum van de afspraak, kan Bureau Pandora het gehele bedrag alsnog bij de klant in rekening brengen.
Wanneer de cliënt niet binnen 30 minuten op het afgesproken tijdstip aanwezig is heeft de klant het recht de boeking kosteloos te annuleren.

Date Arrangement
Wanneer u gebruik maakt van ons date arrangement, zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de klant. Onder dergelijke kosten vallen diner-, toegangs-, hotelkosten enzovoorts.

Vertrouwelijkheid
Gegevens en informatie die zijn uitgewisseld tussen klant en Bureau Pandora zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld.
Gegevens worden met niemand gedeeld anders dan de daartoe wettelijk bevoegde instanties, wanneer Bureau Pandora daartoe word verplicht.

Communicatie
Alle contacten tussen klant en cliënt dienen te lopen via Bureau Pandora.
De klant heeft geen toestemming direct contact op te nemen met één van onze cliënt.

Zorg voor de cliënt
Wanneer blijkt dat er niet wordt voldaan aan de hier onderstaande punten, behoudt Bureau Pandora zich het recht de boeking te annuleren en het volledige bedrag in rekening te brengen bij de klant.
- Locatie
U kunt de cliënten ontvangen bij u thuis, of in een hotel.
Een hygiënische en veilige omgeving is daarbij een absolute noodzaak.
Anders dan voor escorts is het voor strippers wel mogelijk op andere locaties dan bij u thuis te verschijnen, wanneer u de locatie vooraf bespreekt met Bureau Pandora.
- Eisen aan de klant
Een voldoende mate van persoonlijke hygiëne; het met respect behandelen van de dame; de dame op geen enkele manier dwingen tot handelingen over te gaan waar zij zelf niet mee instemt.
- Veilige seks
De gezondheid en de veiligheid van cliënten is bij Bureau Pandora van hoog belang. Daarom is het alleen mogelijk om seks te hebben met een condoom. Dit is zowel in het belang van u als voor de cliënt in kwestie.
De dames die door Bureau Pandora worden aangeboden op de website worden maandelijk getest op soa's door een arts, of GGD.
Wanneer toch onverhoopt blijkt dat u een soa heeft opgelopen n.a.v een boeking vragen wij u altijd even contact met ons op te nemen.
Bureau Pandora, even als de door Bureau Pandora aangeboden cliënten, zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die voort vloeit uit seksuele aandoeningen.
- Drugs
Bureau Pandora heeft een zero-tolerance-beleid wat betreft het gebruik van drugs.
Het is de klant absoluut verboden de cliënt op welke wijze dan ook drugs aan te bieden, te bewegen om samen drugs in te nemen, danwel zelf drugs in te nemen tijdens of voor het bezoek van één van onze cliënten.
Wanneer er door de cliënt wordt waargenomen dat de klant onder invloed blijkt van drugs, behouden wij ons het recht de boeking af te breken en de kosten voor zijn geheel in rekening te brengen bij de klant.
- Veiligheid en Bescherming
Bij aankomst en vertrek wordt er door de meldkamer van Bureau Pandora contact opgenomen met onze cliënt.
Wanneer er naar aanleiding van het gesprek tussen de meldkamer en onze cliënt blijkt dat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden, danwel de cliënt zich niet op haar gemak voelt, zal er uiterst adequaat gehandeld worden. Dit door middel van het inlichten van de politie, danwel eigen beveiliging.

Tarieven
Kijk voor de geldende tarieven op de website of informeer voor de juistheid van de tarieven door contact op te nemen met Bureau Pandora.
Over de tarieven valt niet te onderhandelen.
De door ons gehanteerde tarieven zijn inclusief belastingen.
Wanneer u speciale wensen heeft kan het zo zijn dat er andere tarieven gelden. Dit wordt altijd van te voren met u besproken.
Wanneer u maar gedeeltelijk gebruik maakt van de geboekte dienst is er geen restitutie mogelijk.

Betalingsvoorwaarden
Alle diensten dienen vooraf of aan het begin van de afspraak te worden voldaan aan de cliënt.
Wij accepteren alleen contante betalingen in euro's. Wanneer u wenst te betalen met een valuta anders dan de euro, dient u dit vooraf met ons te bespreken.

Overmacht
Bureau Pandora is op geen enkele manier aansprakelijk voor het niet leveren van overeengekomen diensten -in het geval van een gebeurtenis buiten de schuld van het bureau om. Wanneer een dergelijk geval zich voor doet zal er binnen aanzienlijke tijd contact worden opgenomen met de klant.

Aansprakelijkheid
Bureau Pandora kan niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele schade die voortvloeit uit, of ontstaat door het bezoeken van onze website, danwel de op de website ter beschikking gestelde informatie.
Anders dan wanneer er sprake is van grove nalatigheid door de geboekte cliënt en ernstige schade die daaruit is ontstaan, is het niet mogelijk Bureau Pandora aansprakelijk te stellen voor deze eventuele schade.